Học Viên: HV, Giáo Viên: GV

Quy định về số lớp học / tuần

Số buổi học tối  thiểu trong 1 tuần là 2 buổi. Nhưng học tiếng anh chú trọng vào việc tập luyện thường xuyên nên EzTalk khuyên HV học ít nhất 3 buổi / tuần để có hiệu quả tốt nhất.

Quy định về thời gian lớp học, Thông báo nghỉ học

- Hủy buổi học: nếu có việc đột xuất không thể tham gia lớp học, HV cần báo trước 2 tiếng để hủy buổi học. Sau thời gian này buổi học không thể hủy. 

- Học bù: sau khi hủy buổi học hợp lệ, HV liên hệ với EzTalk hoặc GV để sắp xếp lịch học bù. Chú ý: Buổi học bù sau khi lên lịch sẽ không thể hủy với bất kỳ lý do nào.

- Số buổi được phép học bù: tùy vào từng gói học phí. vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để biết thêm chi tiết.

- Học viên online trễ: sau 15 phút (kể từ khi buổi học bắt đầu) mà HV chưa online giáo viên có quyền hủy buổi học và buổi học sẽ xem như đã hoàn tất. Nếu GV vẫn online và HV đã tham gia, buổi học sẽ kết thúc đúng giờ (không bù thêm vào thời gian vô trễ)

- GV online trễ:  Trường hợp HV online nhưng không thấy GV gọi, vui lòng liên hệ ngay với trung tâm, có thể GV có sự cố đột xuất. Nếu GV không thể online EzTalk sẽ sắp xếp lớp học bù cho HV. Nếu GV online nhưng trễ giờ, GV sẽ kéo dài lớp học để thời gian học đủ với quy định lớp học.

Quy Định về hoàn trả học phí và bảo lưu, chuyển đổi khóa học

EzTalk không có chính sách hoàn trả học phí nhưng nếu bạn có lý do riêng không thể tiếp tục khóa học bạn có thể bảo lưu khóa học, thơi hạn bảo lưu tối đa là 2 tháng. Nếu số lớp học còn lại nhiều hơn 70% tổng lớp đã đăng ký bạn có quyền chuyển nhượng lớp học cho người khác.

Quy định về sự cố trong khi học

Nếu trong khi học xảy ra các vấn đề như mất kết nối, máy tính hỏng, cúp điện... hoặc các vấn đề khác xuất phát từ phía bạn, lớp học đó vẫn sẽ được ghi nhận vì giáo viên đã tham gia lớp học. Nếu vấn đề xuất phát giáo viên hoặc trung tâm, bạn sẽ được học bù vào thời gian khác.

Quy định về vấn đề cư xử trong khi học

Học viên vui lòng ăn mặc lịch sự (không cởi trần...) , giữ thái độ tôn trọng lẫn nhau trong lớp học. Nếu học viên nhiều lần có thái độ khiếm nhã, chúng tôi có quyền từ chối dạy và không hoàn trả học phí. Nếu vấn đề xuất phát từ giáo viên, chúng tôi sẽ buộc thôi việc giáo viên và sắp xếp giáo viên khác dạy bù cho học viên.

Khiếu nại về lớp học

Sau mỗi lớp học nếu có bất kỳ khiếu nại gì(giáo viên vô trễ, học không đủ giờ...) bạn vui lòng thông báo với trung tâm trong vòng 24h, chúng tôi sẽ tìm hiểu và sắp xếp lớp học bù nếu vấn đề xuất phát từ giáo viên.