Học phí chỉ từ 75.000 VND/buổi.

Lớp Tiêu Chuẩn (25 phút / buổi)

Hết hạn: 1 tháng / Thời gian học: Tùy chọn nhưng cố định
Hết hạn: 2 tháng / Thời gian học: Tùy chọn nhưng cố định
Hết hạn: 5 tháng / Thời gian học: Tùy chọn nhưng cố định
Hết hạn: 9 tháng / Thời gian học: Tùy chọn nhưng cố định
Hết hạn: 16 tháng / Thời gian học: Tùy chọn nhưng cố định

Lớp Nâng Cao (50 phút / buổi)

Hết hạn: 1 tháng / Thời gian học:Tùy chọn nhưng cố định
Hết hạn: 2 tháng / Thời gian học:Tùy chọn nhưng cố định
Hết hạn: 5 tháng / Thời gian học:Tùy chọn nhưng cố định
Hết hạn: 9 tháng / Thời gian học: Tùy chọn nhưng cố định

Thông tin thanh toán

Khi chuyển khoản vui lòng ghi rõ thông tin tin (Họ Tên, Số Điện Thoại) để chúng tôi có thể xác nhận chính xác người chuyển. Vui lòng thông báo với chúng tôi qua skype hoặc Hotline sau khi hoàn tất chuyển khoản.

Vietcombank

  • Số tài khoản: 0441000614133
  • Chủ tài khoản: Trần Trung Tín
  • Chi nhánh: Tân Bình

Đông Á Bank 

  • Số tài khoản: 0105289008
  • Chủ tài khoản: Trần Trung Tín
  • Phòng giao dịch:  Tân Phú

Eximbank

  • Số tài khoản:  210214849132530
  • Chủ tài khoản: Trần Trung Tín
  • Chi nhánh: Tân Sơn Nhất